Pesmarica: Slovenska svetost  (skupaj z: Mati ljubezni)
Posnetek  : Mati ljubezni  -  CD,  kaseta 

NOTE - z akordi

MIDI - melodija

MP3

FRIDERIK BARAGA 

Bil je duhovnik goreč.
Vedno garal je preveč.
  Saj ta pobožni mož,
  delal je dan in noč.
  V Bogu dobival je moč.

Friderik Baraga,
prosi za nas Boga!
Naj za teboj gremo
in te posnemamo! 

Rad je Slovence imel,
mnogo je zanje trpel.
  Ves se je daroval,
  vero oznanjeval,
  zgled nam svetniški je dal.
                                                           
var.
Škof Indijancev je bil,                Škof Indijancev je bil,         
z njimi prav vse je delil.              z njimi prav vse je delil.                 
Vodil je te ljudi,                           Vero oznanjeval,
  da bi odrešeni                          rad jih je krščeval,
  srečno v nebesa prišli.            mnogo naporov prestal.

Veliki misijonar,
kdaj bo prišel na oltar?
  Radi molimo mi,
  naj Cerkev razglasi
  to, kar želimo si vsi.