Pesmarica: Pesem svetonočna plava
Posnetek  : Pesem svetonočna plava - kaseta*, CD*

NOTE - z akordi

MIDI - melodija

MP3

PESEM SVETONOČNA PLAVA               Cili Kodrič

Zvezdice na temnem nebu
v svetih sanjah trepetajo.
Blage misli, lepe želje
v noč božično šepetajo.

Pesem svetonočna plava
nad bridkostjo trudne zemlje.
Plaho trka z duše v dušo
svetonočno hrepenenje.

Kdo prižgal bo luči žar
in skrivnost božične sreče?
Tema je in v dušah mraz,
bolest v solzah se leskeče.

Pridi svetonočno Dete,
v milost svojo nas pogrezni.
Da v nas duše razsvetle se,
dahni nam poljub ljubezni.