MI SMO
MLADI,VESELI
KRISTJANI

Otroške in mladinske pesmi
za različne priložnosti
in cerkveno leto

Juvan Franc
1996