NA
PRAGU
UPANJA

Pesmi o nas,
o našem času,
o našem iskanju...

Juvan Franc
1999