NOVO,
NEOBJAVLJENO,
AKTUALNO


Ko bo (če bo) še kaj nastalo,
bom sproti dodajal pod "Novo".

Tu bo v letu 2002 seznam
nekaterih pesmi, 
ki še niso bile objavljene v nobeni pesmarici
Morda bodo v kakšni od novih izdaj.
Aktualno - glede na dogodke, cerkveno leto...

Juvan Franc