Na prvo stran

Dogodki:
Dva novčiča
Telo in Kri
Naredi bič
Vrzi kamen
Odpri se
Vihar 
Spremenitev na gori 
Pridi

Pojdi proč
Marta in Marija
Daj mi žive vode
Lazar, pridi ven
Hvala Bogu in ljudem
Jezusov in moj krst

Prilike:
Sejalec
Samarijan
Na razpotju 
Temelj na skali 
Njiva
Farizej in cestninar
Talenti

Zaklad

Nauk:
H komu pojdemo
S križem
za Gospodom
Vzemi svoj križ
Nauči nas moliti
Sol zemlje, luč sveta
Ti si Kristus 
Učitelj, kje stanuješ 
Odpusti tudi ti
Oče povrnil ti bo

Post:
Jezusov in naš post
Puščava
Petrov greh
Getsemani
Skrivnost križa 
Jezusovo trpljenje 
Zame 
Njen Sin
Si res zaman umrl
Velika noč:
Kristus je vstal 
Danes je velika noč 
On je vstal 
Na poti v Emavs
Brat Tomaž
Vnebohod  
Binkošti
Sveti Duh

Stara Zaveza:
Abraham 
Dvigni
roke v molitvi (Mz)

Dodano pozneje:
O čem ste se menili...

Pridite na svatbo

Ljubezen nikoli ne mine