Na prvo stran

Anton Martin Slomšek
Sveta vera
bodi vam luč
Friderik Baraga
Janez Gnidovec
Janezu
F. Gnidovcu
Anton Vovk

Lojze Grozde
Lojzetu Grozdetu
Beli zvončki

Slomšek, naš zavetnik


dodatek:
Svetniki
Svetnik XY
Sveti Jožef
Sveti Martin
Sveti Florjan
Sveta Cecilija
Žegnanje
Angeli