SLOVENSKA 
SVETOST

Pesmi za mladinsko in ljudsko petje

o blaženem
Antonu Martinu Slomšku

in o naših svetniških kandidatih:
Friderik Baraga
Janez Frančišek Gnidovec
Lojze Grozde
Anton VovkJuvan Franc
200
2