Na prvo stran

Puščava
Jezusov in naš post

Oče povrnil ti bo
Getsemani
Petrov greh
Skrivnost križa
Zame

Jezus pred ljudmi

Jezusovo trpljenje
Njen Sin
Si res zaman umrl

Pod križem


Križev pot