Na prvo stran

Sveto pismo
Srečanja
Stara zaveza:
Abraham 
Dvigni
roke v molitvi (Mz)
Kje si moj Bog
(Elija)
Evangelij:
Dogodki:

Dva novčiča
Telo in Kri 
Učitelj, kje stanuješ 
Naredi bič
Vrzi kamen
Odpri se
Vihar
Pridi  
Spremenitev na gori 
Pojdi proč

Marta in Marija
Daj mi žive vode
Lazar, pridi ven
Hvala Bogu in ljudem
Prilike:
Sejalec
Samarijan
Na razpotju
Njiva 
Temelj na skali 
Farizej in cestninar
Talenti
Zaklad
Zrno

Pridite na svatbo

Nauk:
Karkoli ste storili...

H komu pojdemo
S križem
za Gospodom
Vzemi svoj križ
Nauči nas moliti
Sol zemlje, luč sveta
Ti si Kristus
Odpusti tudi ti
Oče povrnil ti bo
Ljubezen nikoli ne mine
O čem ste se menili...