PESMI 
IZ 
SVETEGA PISMA


večinoma isto kot v pesmarici:
Glejte, sejalec gre sejat...
O Jezusovem trpljejnju in vstajenju
glej
Post in Velika noč

Juvan Franc